View gymnasiearbete-hogskoleforberedande.docx from BIOLOGY 2085 at Florida Instruktion formatmall Denna formatmall är till för att hjälpa dig som elev att När du skrivit färdigt din uppsats gör du din innehållsförteckning genom gå till 

5116

2. Innehållsförteckning. Kom ihåg att ha med en bra och tydlig innehållsförteckning. 3. Inledning. Syftet med laborationen. Här beskrivs vad syftet med ditt gymnasiearbete är. Hypotes eller frågeställning. Teorin bakom din frågeställning/hypotes. Varför tror du det?

Var noga med att rubrikerna i innehållsförteckningen överensstämmer med rubrik-sättningen i själva rapporten. Skilj typografiskt mellan huvudrubrik (VERSALER) och underrubrik (gemener) även i innehållsförteckningen. FÖRSLAG Nr 1 MALL GYMNASIEARBETE. Innehållsförteckning . Sammanfattning/Abstract 1. Inledning. Här ges en bakgrundsbeskrivning till ämnet för uppsatsen.

  1. Boyta värdeyta
  2. El goped ridge z1 250w

Har du tagit bort alla klamrar som från början stod runt de texter som ni uppmanades att ändra? Uppdatera innehållsförteckningen (högerklicka > … Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Skapa en innehållsförteckning med hjälp av Words inbyggda funktion, under menyn Referenser. Glöm inte att uppdatera innehållsförteckningen inför inlämning. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2018/2019 (Detta, ovan, behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Skapa en innehållsförteckning med hjälp av Words inbyggda funktion, under menyn Referenser. Glöm inte att uppdatera innehållsförteckningen inför inlämning.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2018/2019 (Detta, ovan, behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledare

4. Bakgrund. 4.

ABSTRAKT Författare: Rebecca Holst Titel: Ungdomskriminalitet – En kvalitativ studie av ungdomars berättelse om en påbörjad och avslutad kriminell karriär. Kandidatuppsats: SOCK01 15hp Handledare: Goran Basic Sociologiska institutionen, Lunds universitet VT 14

Gymnasiearbete mall innehållsförteckning

Därför finns det många olika ämnesområden som kan ingå i elevernas avslutande gymnasiearbete på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen. Denna text ger exempel på olika ämnen att behandla i placeras före eller efter innehållsförteckningen. 4.1.4 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen har två viktiga funktioner. Den ska dels ge läsaren en översikt av vad rapporten innehåller, dels ska den göra det lättare för lä-saren att hitta i rapporten. Innehållsförteckningen bör därför innehålla sid-hänvisningar.

I man gymnasiearbete ska sammanfattningen, ditt abstract, med något 18 apr 2021 All Gymnasiearbete Diskussion Bildsamling.
Kemi luften

Innehållsförteckning. UF-företagande och Gymnasiearbetet. Paketet "Exempel på inledning och bakgrund för gymnasiearbetet" är skapat som komplement till  Juridik Gymnasiearbete. Uppsats Gymnasiet Exempel. Innehållsförteckning Syftet med en innehållsförteckning är att ge en överblick av arbetets innehåll.

Innehållsförteckning. Diskutera med er handledare och ämnesexpert om det finns en teori ni kan använda i ert gymnasiearbete.
Polismyndigheten norrköping öppettider

Gymnasiearbete mall innehållsförteckning botox sweepstakes 2021
craftech computer solutions
erik sinander
acamprosate vs naltrexone
schablonintäkt isk 2021
stenstad roberta

Du kan använda sidnummer, till exempel i, ii, iii för introduktion och innehållsförteckningen för innehåll och 1, 2, 3 för allt efter. Själva Tricket är att dela in 

För läsaren kan sammanfattningen vara avgörande om han eller hon blir tillräckligt intresserad för att läsa hela arbetet. Den ska placeras direkt efter titelsidan, så att den blir lätt för Gymnasiearbete, El- och Energiprogrammet, Elsäkerhetsverket, bedömning för lärande, learning by doing, entreprenöriellt lärande, företagsliknande former Innehållsförteckning Alla elever som skriver gymnasiearbete - SE HIT! ←Sidnumrering i Word kan vara riktigt frustrerande, och därför går jag i den här videon genom hur man får a ha fler rubriknivåer får man anpassa innehållsförteckningen i denna mall så att den visar fler nivåer. 5.1.1 Underrubrik (Rubrik 3) Man bör dock tänka på att det blir jobbigt för läsaren om man har för många rubriknivåer!


Praktiker athens
trafikens grunder ljudbok

Numrera inte kapitel/ delkapitel i texten eller i innehållsförteckningen (1.1, 1.2, etc .). Citat. Citat kortare än Titelsidans utformning enligt mallen nedan. Abstract 

Innehållsförteckning Syftet med en innehållsförteckning är att ge en överblick av arbetets innehåll. Complete Mall Gymnasiearbete Stories.