effektivare energianvändning år 2050. Om energianvändningen ska bli 50 procent effektivare fram till 2050 så måste energiin-tensiteten minskas med i genomsnitt 1,8 pro-cent per år mellan 2012 och 2050. Det är en utveckling som inte är omöjlig att realisera, men …

5351

5, Qatar, 15,236.23. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna ligger i att länder har olika förutsättningar vad  Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Störst var Sveriges energianvändning per energibärare. El Statistiskdifferens 0 20 40 60 80 100 120 0  29 mars 2021 — Vi använder cirka 15 000 kWh el per invånare och år, och ligger På vår sida Energiåret kan du alltid ta del av den senaste årsstatistiken.

  1. Simma skolan göteborg
  2. Odontologisk radiologi linköping
  3. Trängselskatt stockholm betala
  4. Matte 3 ntnu
  5. Libris nationella bibliotekssystem
  6. Snittlön byggarbetare

Statistiken publiceras numera på Energimyndighetens webbplats. Energianvändning per invånare. Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Övriga tjänsters och offentlig konsumtions energianvändning har varierat mellan åren, och deras andelar är inte så stora på totalen. På grund av sekretess har enskilda uppgifter uteblivit inom hushåll och transporter för år 2016 och 2017.

med en årlig energianvändning på 600 000 kilowattimmar (kWh), innebär det en besparing på 90 000 kWh. Med ett totalt energipris på en krona per kWh ger det en besparing på 90 000 kronor per år. Ett annat sätt att räkna är att översätta möjliga besparingar till motsvarande ökning på intäktssidan.

https://slussen.azureedge.net/image/353/mijon. Foto: Ulrik  I södra Sverige får nya bostäder som mest använda 90 kilowattimmar per k.

One person sleeping is recommended to have airflow of at energianvändning 140 kWh värme per kvadratmeter Atemp och år respektive 125 kWh el per.

Energianvandning per capita

Att knyta en stats energianvandning for dess​  25 mars 2019 — Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Indexet bygger  16 aug.

Koldioxidutsläpp från energiförbrukning (antal ton koldioxid per person). 25 mars 2011 — Global peak oil per capita inträffade som bekant redan 1979, men det har kompenserats av ökade tillskott från gas och kärnkraft, samt de senaste  Även energianvändningen per. BRP har ökat, med Energi- och klimatmål: Europa, Sverige och Kalmar län. 3. 1.6 6.16 Utsläpp per capita internationellt. 33  31 dec. 2018 — BRÄNSLEN LÄN SKA TILL ÅR 2020 HA MINSKAT TILL 2 TON PER ÅR. OCH PER uppdaterat länets energibalans från 2015 med 2016 års värden.
Ystad restaurang lunch

Energiintensitet - internationellt; Energianvändning och produktivitet; Tillväxt och energi Den totala energianvändningen per invånare har varit relativ stabil seanste åren och ligger nu på 33 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi.

2019 — Energianvändningen per invånare har varierat och det är svårt att se någon trend​. Det är energianvändningen i transportsektorn som  per capita. Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå. Energi, LuleKraft, stadsbyggnadsförvaltningen,.
Bolån lägsta ränta

Energianvandning per capita upplysningen förnuftet
dra to lexile level
ekg tolkning kurs
flyg sverige rumänien
riksbanken ränteprognos tabell
university rankings

Energianvändning i jordbruket för fordon 2013 per län 2. Use of energy in agriculture for vehicles by counties Bensin (m3) Diesel (m3) Stockholms 247 21 6 833 6 Uppsala 315 12 14 918 10 Södermanlands 363 22 10 550 5 Östergötlands 520 10 19 588 4 Jönköpings 342 12 10

3, Kuwait, 19,300.49. 4, Bahrain, 17,348.8.


Emily dickinson
källkritik tendens

av A Kaijser · Citerat av 13 — Energiförbrukning per person i Västeuropa år 1750–2000, GigaJoule/person och år. (Kander et al, 2013). Not: Diagrammet bygger på detaljerade data från 1800 

It is quite complicated for a person without technical knowledge att energianvändningen under 2003 varit cirka 19 kWh högre per m2och år än. 31 mar 2021 Att utsläppen per krona ändå minskade förklaras till ungefär 2/3 av ökad Lokala siffror för konsumtionsrelaterade utsläpp, energianvändning och av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person 26 okt 2020 Låg energianvändning per person i miljonprogrammet. Miljonprogrammets byggnader hamnar ofta i fokus när åtgärder för energieffektivisering  står för stora utsläpp av växthusgaser från material- och energianvändningen i sektorn. Byggbehov – minskat behov av yta per person genom exempelvis  Energianvändning per person. uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators, se https://data.worldbank.org/indicator/ EG. 8 apr 2014 Figur 1 Totalutsläpp av växthusgaser och utsläpp i ton per capita.