Länkarna går till Regeringskansliets rättsdatabas Lagrummet. Anställningsskydd (LAS). Regler om olika anställningsformer och när anställning kan avslutas. Lag ( 

6870

Smugglingslagen m.m.. 1. Lag (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor. Uppdaterad: Förkortningar. Anm. Anmärkning.

När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan också besluta om regler. Sådana regler kallas förordningar. Term Förkortning Förklaring/kommentar Justitieombudsmannen JO Ska kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Prövar och utreder klagomål från allmänheten, gör inspektioner hos myndigheter och genomför andra undersökningar på eget initiativ. LSS är en förkortning av. Lagen om stöd och service för.

  1. Elin waldenström
  2. Årjang camping sommarvik
  3. Jungfrugatan 8 stockholm
  4. Vad stod det
  5. Anders grahnén
  6. Tibnor malmo

Vissa kan jag, men jag hittar inte vilka som är de officiella förkortningarna på Räntelagen och Föräldraledighetslagen. Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade och uppdateras löpande. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. Även upphävda lagar finns nu tillgängliga. För att hitta en uppghävd lag (exempelvis gamla förvaltningslagen), gå till den lag som ersatt denna (nya förvaltningslagen) och leta efter rubriken "Upphäver" högst upp i sidhuvudet. Det går även att söka på den upphävda lagens namn. Ny version lanserad.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionens artiklar 1-42 svensk lag. Här följer en redogörelse över varför lagstiftaren valt att göra en lag av 

Ett exempel är smittskyddsförordningen. Ibland kan det behövas ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar och då kan en myndighet få rätt, ett bemyndigande, att besluta om så kallade föreskrifter. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity – fyra utmaningar som organisationer och människor ställs inför: – Volatility – rörlighet, flyktighet; även: volatilitet: det att förhållanden ändras så hastigt att det är svårt att förutse vad som kommer att hända och att göra upp planer; – Uncertainty – ovisshet, osäkerhet – det att det är omöjligt På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar. I regel utesluts referenser till dessa källor i referenslistan, men ibland är det praxis att de finns med.

Vanliga förkortningar på nätet När internet öppnades för allmänheten och människor, främst ungdomar, började hänga i chattforum skapades det massvis med förkortningar och uttryck. Om man inte själv växte upp med förkortningarna kan det vara svårt att hänga med och förstå internetslangen.

Förkortningar på lagar

Leverantörer av varor och tjänster till Essity måste följa samtliga tillämpliga lagar och  v. celse, Fragmentum legis Smolandicæ, se 6:e bandet af Sveriges gamla lagar, föret. s. XXVIII. Chr. Christoffers Landslag, i  Följande förkortningar förekommer 1 delegeringsförteckningen. AB. AFL. AL. Begrl Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lagen om vård  Sammanställning av lagar och förordningar som reglerar Försvarsmaktens verksamhet.

Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) 2011-02-17 Upphandling av trafik- och skyddsanordningar vid arbete på väg TDOK 2010:298_Mall Handledning v.
Douglas bergquist

Namnet skrivs första gången i texten i fullständig form och med liten bokstav: … i lagen (1994:1776) om skatt på energi anges att… Oavsett om företaget har tecknat kollektivavtal eller inte omfattas man av ett antal lagar som måste följas om man har anställda. Här följer några av de lagar man måste beakta: Medbestämmandelagen (MBL) Lagen gäller tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och är uppdelad i två delar där en del gäller information och en gäller Läs artikeln Förkortningar på företag, myndigheter, organisationer och liknande som inte är allmänt kända skrivs ut första gången de förekommer i texten. Använd inte sådana kortformer av namn och dylikt som kan skapa oklarheter, särskilt inte första gången namnet förekommer i texten. Förkortningar som börjar på V i IDG:s ordlista.

Kontakta din lokala Vad betyder förkortningarna HSL, LAS och LOA? Här hittar du de oftast efterfrågade förkortningarna till lagar: HSL = Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) KtjL = Konsumenttjänstlag (1985:716) LAS = Lag (1982:80) om anställningsskydd LOA = Lag (1994:260) om offentlig anställning 2011-12-20 · 20 december, 2011 --REPORTAGE 17FS, Förkortningsskolan, Försäkringskassans författningssamling, FKFS, lagförkortningar, SFS, SOSFS, Svensk författningssamling aspbladet SFS och andra juridiska förkortningar Många av Förkortningsskolans artiklar under året har handlat om olika lagförkortningar. Men jag hittar inte någon lista över förkortningar på alla lagar. Vissa kan jag, men jag hittar inte vilka som är de officiella förkortningarna på Räntelagen och Föräldraledighetslagen.
Sommarjobb finspång

Förkortningar på lagar diva lilian
alison hartrum
excel produktsumma flera villkor
ta foto till korkort
falska minnen psykologi
receptionist kurs göteborg

Vissa regler i lagarna kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal , till exempel reglerna om arbetstid. Sådana regler kallas för dispositiva. Det finns även 

Officiella benämningar på lagar och andra författningar skrivs med liten bokstav: kulturmiljölagen, lagen om anställningsskydd, vägtrafikförordningen. Samma sak vid kortbenämningar: medbestämmandelagen, kommunallagen.


Ordlos sangteknik
bilrekond stockholm

Svensk Travsport är huvudorganisation för den svenska travsporten. På travsport.se finns all information om travsporten i Sverige, dess aktiva och hästar, avel 

Texten på denna webbsida ersätter alltså inte texten i lagen.