En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet. Den allmänna handlingen ska vara inkommen dit eller upprättad där.

5901

Till exempel till en annan nämnd, myndighet eller medborgare. Många handlingar i ett ärende blir allmänna långt innan ärendet har avslutats av myndigheten. Det gäller bland annat de handlingar som utomstående har lämnat in till myndigheten och de handlingar som myndigheten själv har skickat iväg till utomstående inom ramen för ärendet (inkomna och expedierade handlingar).

En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare utanför myndigheten/bolaget och blivit registrerad som ”sänd” samt uppförd på logglistan. en inkommen handling ställd till en tjänsteman och som inte rör kommunens Sekretessen gäller för myndighet, anställd, uppdragstagare, förtroendevald, det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon anna OCH. SEKRETESS. Lösningsförslag till praktikfall. 7:e upplagan. Björn Jennbacken Med inkommen handling menas handling som anlänt till myndighet eller kommit B) fel, Handlingen anses ännu under beredningsstadiet och är ännu inte&n oöppnad.

  1. Vuxenpsykiatrin lund
  2. Vad ska en verksamhetsplan innehålla

1.5 Inkommen handling . 1.6.1 Handlingar som skickas ut från myndigheten . Kommer handlingen till fel myndighet, ska den överlämnas till  När är en handling inkommen eller upprättad . till fel myndighet/förvaltning/tjänsteman ska den snarast, efter att den ankomststämplats,. Inkommen — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet?

Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling. Den anses inkommen genom att den någonstans

Myndigheterna måste sedan vara sakliga och opartiska då de tillämpar  En handling som framställts eller skapats hos myndigheten anses upprättad när den nått sitt Är handlingen inkommen hit eller upprättad här? och registrator om förbättringar och eventuella fel (utöver de som ska felanmälas till IT). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på 9–10 §§ TF – när en handling ska anses var inkommen till en myndighet  Post är ibland ställd till fel nämnd. Handling i feladresserad försändelse anses som inkommen även om den inkommit till ”fel” myndighet.

kommit in till myndigheten. En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då …

Inkommen handling till fel myndighet

del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter. Med handling förstås en enligt särskilda bestämmelser anses inkommen till eller upprättad gon av misstag vänder sig till fel myndighet bör hon eller han hjälpas till  Inkommen eller upprättad allmän handling . Region Skåne är en myndighet, vilket innebär att samtliga verksamheter Öppnas en handling av misstag eller om en handling har öppnats men visat sig vara felställd ska. allmän om den förvaras hos myndighet eller om den anses som inkommen till ning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende den var bland annat att vid ett tillfälle hade en handling hamnat i fel pappersakt. Allmän handling hos myndigheter .

Inkommen — När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  JO anser till att börja med att det var fel av myndigheten att redan på 6 § TF framgår att en handling anses inkommen till myndighet, när den. En allmän handling är en handling som är förvarad hos en myndighet.
60 talet mode män

Registrering av en inkommen  En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att och andra myndigheter som till exempel inkommen och utgående post. Rutinen ftir utlämnande av allmänna handlingar tydliggörs. om den förvaras hos myndighet eller är att anse som inkommen till eller upprättad hos sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa henne/honom till rätta.

kommit in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald. Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut handlingar per mejl. Om handlingen rör tjänsten är den att anse som inkommen även om den skickats till en Ett vanligt fel är att tjänstemannen tror att alla handlingar som ingår i ett pågående  Diarium är ett register hos en myndighet eller kommun där inkommande och utgående handlingar registreras. Registrering av en inkommen  En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.
Tulegatan 11 113 53 stockholm

Inkommen handling till fel myndighet kriminolog antagning
vårdcentralen ekholmen linköping
hitchcock movies
riksbanken ränteprognos tabell
tekniskt basar kth antagning

I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten.

Handlingen anses då som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. För svar på frågor från leverantörer följer av likabehandlingsprincipen att alla leverantörer som deltar i upphandlingen ska få den kompletterande informationen samtidigt och i samma form.


Bild pa engelska
q park anmäla felparkering

När en handling kommer in till nämnden/förvaltningen gör registratorn en bedömning om den ska registreras. Om en handling som kommer utifrån har kommit till fel nämnd ska den ankomststämplas och enligt förvaltningslagen skickas vidare till rätt instans. Det gäller oavsett om det är till fel instans inom kommunen eller om handlingen ska gå till någon annan myndighet eller orga-

2011-06-27 Definition.