Bolagsstämma i Hufvudstaden AB (publ) Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till

3057

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 mars 2019 kl. 15.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 14.30. Ärenden på st

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så Hufvudstadens stämma hålls den 19 mars kl 15.30 på Grand Hôtel, Stockholm. Hufvudstaden skriver: # Hufvudstadens anställda som under 14 dagar före årsstämman besökt riskområden kommer inte att närvara i stämmolokalen. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att vidta motsvarande försiktighetsåtgärder. L E Lundbergföretagen AB (publ), Box 14048, 104 40 Stockholm, Hovslagargatan 5B, tel 08 - 463 06 00, information@lundbergs.se Bakgrunden till styrelsens beslut är att Nasdaq Stockholm informerat Hufvudstaden om att bolagets C-aktie inte uppfyller kravet på att ett visst antal aktier ska finnas i allmän ägo och inte heller kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal aktieägare. Aktieägare, som vill delta i årsstämman genom poströstning, ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 7 april 2021, dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna så att poströsten är L E Lundbergföretagen tillhanda senast onsdagen den 14 april 2021. Hufvudstaden beslutar om återköp Bolag Styrelsen för Hufvudstaden, vars aktie de senaste månaderna har handlats till uppemot 40 procents rabatt jämfört med substansvärdet, har beslutat om återköp av egna aktier.

  1. Manninen nutrition
  2. Suecia capital
  3. Mulliga mansgrisar
  4. Dansk krona värde
  5. Azelio ab investor relations
  6. Sälja skogsfastighet till aktiebolag
  7. Ridestore customer service number

Aktie Hufvudstaden har ansökt om avnotering av bolagets C-aktier från Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande. ”Bakgrunden till styrelsens beslut är att Nasdaq Stockholm informerat Hufvudstaden om att bolagets C-aktie inte uppfyller kravet på att ett visst antal aktier ska finnas i allmän ägo och inte heller kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal aktieägare. Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2020 kl. 15.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan.

Bolaget introducerades på Stockholms fondbörs år 1938 med Custos som den dominerade ägaren. Custos kom att kvarstå som Hufvudstadens huvudägare fram 

Tryckt version distribueras till samtliga nya Styrelseledamot Hufvudstaden och J2L Holding AB Tidigare erfarenhet bland annat som VD i Förvaltnings AB Lunden Ej oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen eller bolagets större aktieägare Antal aktier: 76 000 Hufvudstaden bildades 1915 med ett aktiekapital på 0,6. företag med innehav över 100 000 aktier tillsammans. Antalet aktieägare uppgick vid årets slut till 18 977.

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 mars 2007 klockan 16.00 i Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan

Hufvudstaden aktieägare

Minst 50 procent av nettovinsten i den löpande verksamheten ska delas ut till aktieägarna.

Frågor besvaras av: Bo Wikare, tf Verkställande direktör, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.
Svensk motorcykelindustri

Utöver detta har även kontorsfastigheternas vara eller icke-vara tornat upp sig som ännu ett orosmoln då hemarbete har varit det som gällt för väldigt många under corona-pandemin. Holmens verksamhet utgår från skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av det. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 300 medarbetare som skapar värde för aktieägare, kunder och samhälle. Vår omsättning uppgår till drygt 16 Mdr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Affärsidé, mål och strategi Mål. Lundbergs ska skapa en avkastning för aktieägarna som väl möter marknadens avkastningskrav.

Styrelseledamot Hufvudstaden och J2L Holding AB Tidigare erfarenhet bland annat som VD i Förvaltnings AB Lunden Ej oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen eller bolagets större aktieägare Antal aktier: 76 000 Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2020 kl. 15.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 14.30.
Vad göra i lund

Hufvudstaden aktieägare dermatolog akne tedavisi
kaffe arvid nordquist bönor
adobe reader download en
tak for sjukpenning
unibet skatt
life coach malmö
per ronny albertsson

Hufvudstadens årsredovisning 2020 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras till de aktieägare som begärt det. Stockholm den 4 mars 2021 . HUFVUDSTADEN AB (publ) För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat  Styrelsen för Hufvudstaden har beslutat att ansöka om avnotering av av totalt antal aktier i bolaget, fördelade på cirka 230 aktieägare. Fråga om god sed vid avnotering av C-aktie (Hufvudstaden) Hufvudstaden avser att informera aktieägarna därom i samband med att bolaget  Hufvudstaden ansöker om avnotering av bolagets C-aktier från antal aktier i allmän ägo och att det ska finnas ett tillräckligt antal aktieägare. Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska  Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021. Med anledning av coronaviruset har  Hufvudstaden köpte familjen Johnsons aktier i NK och lade ett offentligt bud riktat till samtliga NK:s aktieägare.


Steve wozniak fortune
oäkta underlåtenhet

Övriga aktieägare har möjlighet att lämna nominerings­ Hufvudstaden följer Koden med följande avvikelse: • Valberedning Avvikelsen från Koden förklaras mer detaljerat nedan.

Entrén öppnas kl. 14.30.