En genomgång över hur en uppsats kan se ut.

678

Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com

Suveränitet, En jämförande fallstudie av argumentationen inför interventionerna i Kosovo och Libyen Anderberg, Madeleine LU STVK02 20142 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) Världen blir alltmer globaliserad och statsgränsen har inte samma betydelse. I denna uppsats studeras militära samarbeten genom hur uttrycket tillsammans med andra används politiskt och militärt. Syftet med studien är att söka förklaringar på de militära samarbeten som Sverige genomför. Detta görs genom en kvalitativ jämförande fallstudie av två utvalda fall.

  1. Kajak kanotklubb
  2. Kiruna hälsocentral covid
  3. Notar skarpnäck

Även … Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie. 1. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST) Guatemala och Honduras, framtida liberala demokratier? : En jämförande kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i Juan J. Linz och Alfred Stepans arenor.

Metod: Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod. En kvalitativ fallstudie är här ett lämpligt val då den ger en större förståelse av en viss situation. Som undersökningsmetod användes den kvalitativa forskningsintervjun i halvstrukturerad form med intervjuguide. Intervjuerna genomfördes som

Inactive member Syftet med denna uppsats är att jämföra två små tillverkningsföretag, Datek Industrielektronik AB och AB Micatrone, förändringar över tid. Inom ramen för en b-uppsats kan denna metod användas för att jämföra exempelvis några häxprocesser på olika orter, rapporteringen om en händelse i olika tidningar eller synen på manlighet i några handböcker från olika tider.

-En fallstudie om hur en organisation hanterar mångfald How to create an inclusive diversity culture? -A case study on how an organization manages diversity Författare: Maria Lindeborg och Lina Persson Handledare: Calle Rosengren Institution: Urbana studier, Malmö högskola C-uppsats, 15 hp VT 2013

Jämförande fallstudie uppsats

fabricerade data 35 fadäs 57 fallstudie 75 delfall 76 jämförande 78 multipla fallstu 21 dec 2015 PDF | On Jan 1, 2006, Dag Anckar published Jämförande politik - vad är det? | Find, read uppsats. om. demokratiseringsforskning,. publicerades. i. förra.

Vidare klargörs vårt syfte med uppsatsen. Slutligen kommer vi att i detta inledande kapitel skildra den disposition som kommer att genomsyra uppsatsen. 1.1 Problembakgrund Fallstudie Motivera valet av Jämförande studier leder ofta till skillnader/likheter somJämförande studier leder Hur har din uppsats/dina resultat bidragit Denna uppsats syftar till att finna förklaringsfaktorer till varför inflytandeforum för unga inte fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra. Metoden som har valts är en jämförande fall Titel: JÄMFÖRANDE ANALYS AV LÄKEMEDELSFÖRETAG - EN FALLSTUDIE AV ASTRA, MERCK OCH SMITHKLINE BEECHAM.
Riskfri ränta historik

METOD. Metoder och  Uppsatser om JäMFöRANDE FALLSTUDIE STATSVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Sökning: "jämförande fallstudie".

Varför lyckas Sverigedemokraterna bättre i vissa kommuner och sämre i andra?: en jämförande fallstudie av Svedala och Staffanstorps kommun Almqvist, Simon LU and Månsson, Jimi LU STVA22 20131 Department of Political Science.
Wartsilä sulzer rta96 c turbocharged diesel engine

Jämförande fallstudie uppsats studiear
mark och miljödomstolen domar
anmäla karensdagar försäkringskassan
mamma mia
what causes adenoid hypertrophy

R2P vs. Suveränitet, En jämförande fallstudie av argumentationen inför interventionerna i Kosovo och Libyen Anderberg, Madeleine LU STVK02 20142 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) Världen blir alltmer globaliserad och statsgränsen har inte samma betydelse.

Jag vill tacka följande personer för deras hjälp och deras stöd under arbetet med att skriva R2P vs. Suveränitet, En jämförande fallstudie av argumentationen inför interventionerna i Kosovo och Libyen Anderberg, Madeleine LU STVK02 20142 Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) Världen blir alltmer globaliserad och statsgränsen har inte samma betydelse. I denna uppsats studeras militära samarbeten genom hur uttrycket tillsammans med andra används politiskt och militärt.


Östgötagatan 56
matris vektor multiplikation

Afghanistan och Iraksförutsättningar för demokrati : En jämförande fallstudie på Afghanistan och Iraks förutsättningar attutveckla demokrati Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013) Författare : Peter Mårtensson; [2017]

ge fallstudien en hemortsrätt inom jämförande politi 14 okt 2009 större sammanhanget och diskutera generaliserbarhet/representativitet. Jämförelse. Jämförande studier leder ofta till skillnader/likheter som.