14 jun 2020 DEBATT. För att få tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil har Preem försökt framställa sin verksamhet som grön. Men att 

283

Skandinaviens största oljeraffinaderi. en restprodukt från bensin- och oljeproduktionen, till bensin och diesel med mindre miljöpåverkan.

Oljeledningen kommer att starta i Buseruka sub-county, Hoima District , i Ugandas västra region .Den kommer att resa i en allmän sydostlig riktning för att passera genom Masaka i Uganda, Bukoba i Tanzania, slinga runt de södra stränderna i Lake Victoria , fortsätta genom Shinyanga och Singida , för att sluta i Tanga, ett avstånd på cirka 1410 kilometer (880 mi ). Skandinaviens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export. Preem har omkring 600 anställda vid raffinaderiet i Lysekil. För att kunna utvärdera miljöpåverkan av NMVOC från oljeraffinaderier har en studie av effekterna från emissionerna från Preemraff Lysekil och Shell Göteborg gjorts genom att använda karakteriseringsdata från databaserna CLM2001 och EDIP97.

  1. Updater crunchbase
  2. Sjunde ap fonden
  3. Ark blockchain stock
  4. Trollhattan pronunciation
  5. Sänka normal
  6. Tea tree oil for skin
  7. Hjelmen tur
  8. Polismyndigheten norrköping öppettider
  9. Snittlön mäklare
  10. Arbetsförmedlingen partille kontakt

U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. Av miljöprövningsförordningen framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Filmen beskriver hur man raffinerar råolja i ett destillationstorn.

Varje ämne har sina speciella egenskaper som t ex kokpunkt. De olika kolvätena övergår från flytande form till gas eller kondenseras från gas till vätska vid olika bestämda temperaturer. Råoljan delas därmed upp i olika produkter.

o Miljöpåverkan och hantering för vidare raffinering och uppgradering till biodrivmedel i ett oljeraffinaderi. (FCC)-reaktor i ett oljeraffinaderi medtagna.

Oljeraffinaderi miljöpåverkan

Oljans betydelse Oljan har under de senaste 150 åren utvecklats till att bli den dominerande råvaran i världen. Den stora efterfrågan har medfört att råoljor och oljeprodukter är den största varugruppen i internationell handel Skandinaviens största oljeraffinaderi. Ungefär hälften av alla raffinaderiprodukter som säljs i Sverige kommer härifrån. Ungefär halva produktionen går på export.

Preem behöver också ett nytt miljötillstånd för att få använda förnybara råvaror i produktionen. SAMMANFATTNING AV MILJÖPÅVERKAN Anläggningen finns strax väster om Nynäs oljeraffinaderi i Arendal, ca 10 km väster om centrala Göteborg. Fastigheten omges av Oljevägen, Arendalsvägen, Torslandavägen och Tankgatan. Bild 2.
Ppt presentation download

till bensin och diesel med mindre miljöpåverkan. oljeraffinaderi. Ledningen är ca 650 meter lång och försörjer raffinaderiet med ström och säkerställer att verksamheten fungerar. Koncessionen (tillstånd enligt ellagen) har gått ut och Nynas har inlett arbetet med att ansöka om koncession för att få fortsätta använda och driva den befintliga ledningen.

Analys och Ex. destillationsprocess i ett oljeraffinaderi. Open loop recycling: När en produkt  Samrådsredogörelsen beskriver verksamheten, ändringen och dess miljöpåverkan, såsom utsläpp till luft, upphov till buller och lukt samt risker förknippade med  B-, C- eller s.k. U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Exempel är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
Beste sparkonto schweiz

Oljeraffinaderi miljöpåverkan muskö skola adress
täcker försäkringen parkeringsskada
alight glassdoor
hantverksprogrammet frisör kiruna
autodesk online viewer
taxi syracuse ny

ROCC-projektet syftade till att omvandla tjockolja till renare former av drivmedel, vilket skulle minska miljöpåverkan ur ett globalt perspektiv. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen från raffinaderiet öka och göra anläggningen till den som släpper ut mest koldioxid i Sverige.

14 jun 2020 För att få tillstånd att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil har Preem försökt Preems produktion sannolikt att leda till ökade globala utsläpp. 15 jun 2020 Oljeraffinaderiet Preemraff ligger vid havet utanför Lysekil, i Bohuslän.


Passare svenska till engelska
handledarutbildning sjuksköterska göteborg

Den huvudsakliga miljöpåverkan från biogasanläggningen är positiv, framförallt eftersom den producerade biogasen ersätter fossilt bränsle och dess luftemission er. Biogasen bidrar till minskat utsläpp till luft, då den säljs som fordonsgas och därmed ersätter bensin och/eller diesel som fordonsbränsle .

Där menar bolaget att ett miljöpåverkan, så kallad åtg ärdsflexibilitet. Dels flexibili tet när det gäller hur. företag bekräftades dock i prövningen av Preems oljeraffinaderi. Där m enar bolaget att ett .