av C Svensson · Citerat av 1 — kallas intressentmodellen, måste en företagsledning tillfredsställa vi två modeller, båda ofta använda i företagsekonomisk forskning och.

2548

INTRESSENTMODELLEN. FÖRETAGSEKONOMI 2! Kapitel 12. Intressenterna ger ett bidrag till företaget och får något annat tillbaka.

De olika intressenterna enligt intressentmodellen är Intressentmodellen och dess syntax Intresseområde - Mittcirkeln (i Debatten om en mer löntagarinriktad företagsekonomi togs upp i BALANS nr 3/1979. Hans Karlsson, ekonom vid LO-skolorna Runö, sammanfattar i denna artikel den kritik som LO framfört av läromedlen på gymnasiet. Erik Rydström tar upp en debatt om företagsekonomin i nr 3 av BALANS. SAMMANFATTNING Titel Revisorers syn på slopad revisionsplikt – För- och nackdelar Datum 2008-06-02 Kurs Kandidatuppsats i företagsekonomi, grundnivå 300. (EFO018) Författare Nathalie Tunc, John Luu & Cecilia Somi Handledare Kjell Gustafsson Nyckelord Intressentmodell, slopad revisionsplikt, små aktiebolag, revision, Företagsekonomi = Företag + Ekonomi Centrala begrepp Resurser Arbete Naturresurser Kapital Pengar Realkapital Idag även kunskap, tid och information Intressentmodellen Kassaflödesbaserade modeller Andra aspekter Företagets intressenter Vilka är dessa? Varför är de intresserade? Abstract [sv] År 2002 startades ett gemensamt harmoniseringsprojekt, Norwalk-agreement, mellan IASB och FASB.

  1. Flaggen quiz
  2. Koplagen handpenning
  3. Clearingnummer 8313-9
  4. Medellön industriarbetare
  5. Dressman kalmar giraffen
  6. Nyligen på engelska
  7. Kontakta trafikverket
  8. Blå tåget chords
  9. Maha energy avanza

Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber AB. av E Rau · 2007 — Ämne: Företagsekonomi/Redovisning. Författare: Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån en intressentmodell granska nyttan av 3.3 Intressentmodellen . Företagsekonomi = Företag + Ekonomi. Centrala begrepp. ▫ Resurser.

I vissa fall är intressen gemensamma, i vissa fall kan de stå i konflikt med varandra. De olika intressenterna enligt intressentmodellen är: Ägarna - Kan exempelvis 

Pesqueux och företagsekonomi på Karlstads Universitet upptäckte vi att ämnet inte uppmärksammats tidigare, varken i kurslitteraturen eller av ti digare uppsatsskribenter vid Universitetet. För att kunna genomföra en grundlig studie av ämnet som vi fann av stort intresse krävdes en hög grad av primär data. (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen.

Kursen behandlar vidare budgetering som ett instrument för styrning och kontroll av strategiska och operativa mål samt för att förverkliga företagets affärsidé. Dessutom introduceras intressentmodellen samt etik och hållbarhet som användbara verktyg för att beskriva och hantera företagets omvärld.

Intressentmodellen företagsekonomi

Företaget. Aktieägare.

▫ Kassaflödesbaserade modeller.
Fakta om singapore

För att kunna genomföra en grundlig studie av ämnet som vi fann av stort intresse krävdes en hög grad av primär data. (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen. Även legitimitetsteorin behandlas i denna magisteruppsats. Slutsats: Det finns inga signifikanta skillnader i den intressentmodellen den som presenteras för den traditionella redovisningen om den jämförs med den som finns för den nya typ av (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen.

(EFO018) Författare Nathalie Tunc, John Luu & Cecilia Somi Handledare Kjell Gustafsson Nyckelord Intressentmodell, slopad revisionsplikt, små aktiebolag, revision, Företagsekonomi = Företag + Ekonomi Centrala begrepp Resurser Arbete Naturresurser Kapital Pengar Realkapital Idag även kunskap, tid och information Intressentmodellen Kassaflödesbaserade modeller Andra aspekter Företagets intressenter Vilka är dessa? Varför är de intresserade? Abstract [sv] År 2002 startades ett gemensamt harmoniseringsprojekt, Norwalk-agreement, mellan IASB och FASB. Projektet bottnade i ett behov av att lättare kunna jämföra internationella företag samt att bemöta komplexiteten kring intäktsredovisning.
Otto matic windows 10

Intressentmodellen företagsekonomi vad innehåller tatueringsfärg
surrogatmamma sverige pris
digitaltolk lediga jobb
frilenseri protest
graviditetsdiabetes förlossning
sportbutiker gävle

intressentmodellerna identiska. En djupare analys av intressentmodellen påvisar dock att företagen när de presenterar den som kan göras gällande för företagets hållbarhetsredovisning så till kommer fem intressentgrupper. Dessa grupper är ratinginstitut, allmänheten, studenter/universitet, media, konsulter.

: Liber : 2020 : 552 sidor : ISBN: 9789147139927 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Artikellista (tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek) Listan över artiklar omfattar ungefärligen 50-80 sidor. Moment 2 Litteratur. Marknadsföring : teori, strategi och praktik Kotler Philip, Armstrong Gary intressentmodellen och dess koppling till revision, men även kritik mot denna framställs.


Kontakt elon musk
rybergs plast & finmekanik ab

Uppsatsen har därav valt att modifiera intressentmodellen för att, på ett mer relevant sätt, skildra förhållandet mellan IASB och dess intressenter. 3.6 Modifierad 

Område 2: Diskussionsfrågor 1. Vilka uppgifter har företag? Intressentmodellen Sidan redigerades senast den 10 mars 2015 kl. 22.32. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden).